Pielęgnacja trawników w Rzeszowie Zakładanie trawnika Rzeszów Piękny trawnik Rzeszów

 PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW

 

Prawidłowe założenie trawnika nie gwarantuje dobrego wyglądu i kondycji w następnych latach eksploatacji. Aby utrzymać prawidłową kondycję murawy, musimy poddawać ją odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym zapewniającym właściwy wzrost traw. 

 

1. Pielęgnacja trawnika w pierwszym roku po założeniu

 

Po wschodach traw (przy osiągnięciu około 5 cm wysokości), gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna wykonujemy wałowanie gleby lekkim wałem. Zabieg ten ma na celu wyrównanie podłoża. Kilka dni później, kiedy źdźbła traw podniosą się, wykonujemy pierwsze koszenie (skracając trawę o 2cm). W miejscach  pozbawionych darni, dokonujemy wsiewki. 

 

Wałowanie i pierwsze koszenie mają dobry wpływ na rozkrzewianie darni i zapewniają dostęp światła wolniej rosnącym roślinom. Koszenie trawnika powtarzamy regularnie na tej samej wysokości po ponownym odroście roślin. Do koszenia trawnika zaleca się używanie kosiarek ostrych, tj. bębnowych. Skoszoną trawę usuwamy, aby zapobiec wygniwaniu młodych siewek. Młode trawniki wymagają również regularnego podlewania.

Podobnie postępujemy przy trawnikach układanych z darni.

 

2. Koszenie

 

Koszenie to jeden z najważniejszych zabiegów, stosowanych podczas eksploatacji trawnika. Na częstotliwość i wysokość koszenia ma wpływ przede wszystkim rodzaj użytkowania, warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność) i glebowe (nawożenie). Na polach golfowych koszenie możemy przeprowadzać codziennie lub sześć razy w tygodniu. Trawniki ozdobne w okresie wiosny i jesieni powinniśmy kosić dwa razy tygodniu, a przydomowe i sportowe – raz w tygodniu. Murawy rekreacyjne kosimy co 1-12 dni, z kolei trawniki parkowe – co trzy tygodnie.

 

Częstotliwość koszenia jest również uzależniona od pory roku. W okresie letnim przerwy w koszeniu powinny być dłuższe, a w czasie suszy zabiegów tych w ogóle nie przeprowadzamy. Ważne jest również ostatnie koszenie jesienne, które wykonujemy w takim terminie, aby trawa przed zimą mogła odrosnąć do wysokości 8-10 cm.

 

Po koszeniu zaleca się zbieranie pokosu, ponieważ pozostawienie skoszonej trawy na murawie może być szkodliwe, jeżeli odbywa się rzadko i niesystematycznie. Zabieg możemy wykonać ręcznie, grabiami lub stosując kosiarki wyposażone w pojemniki.

 

Na wzrost traw największy wpływ ma temperatura.  Przyrost roślin rozpoczyna się, gdy osiąga 10°C. Najlepiej odrasta w przedziale temperatur 15-25°C, natomiast zahamowanie wzrostu następuje przy 5°C. Naturalny przebieg odrostu możemy zmienić przez odpowiednie nawożenie i nawadnianie. Duży wpływ na proces wzrostu mają także wilgotność powietrza i gleby.

 

Wysokość koszenia jest ustalona w zależności od rodzaju trawnika i składu gatunkowego roślin. Należy pamiętać, aby usuwać nie więcej niż 1/3 wysokości darni. Wysokość koszenia zależy także od sposobu użytkowania trawnika. Najniżej koszone są pola golfowe (poniżej 2,5 cm), nieco wyżej – trawniki ozdobne (2,5 cm). Trawniki przydomowe oraz rekreacyjne kosimy na wysokość 3,5 cm, a boiska sportowe 3cm. Najwyżej koszone są trawniki parkowe, tj. 10-12 cm.

 

Do koszenia używamy odpowiedniego sprzętu, który musi być dostosowany do wielkości i rodzaju trawnika oraz do jakości darni. Produkowane są kosiarki ręczne, kosiarki o napędzie elektrycznym i spalinowym. Na większe powierzchnie stosujemy urządzenia koszące doczepiane do ciągników. Do koszenia trawników przydomowych najczęściej używane są  kosiarki wrzecionowe, tzw. bębnowe. Na małych, przydomowych trawnikach w miejscach niedostępnych dla kosiarki możemy używać ręcznych nożyc trawnikowych lub podkaszarek.

 

3. Napowietrzanie

 

 

3.1. Aeracja powierzchniowa – wertykulacja

Podczas koszenia trawnika część pozostawionych resztek traw nie ulega właściwej mineralizacji i tworzy się tzw. filc przy powierzchni gleby, który nie przepuszcza tlenu, powodując „duszenie się” roślin oraz spowalnia przenikanie nawozów do korzeni. W rezultacie rośliny obumierają. Aby do takiej sytuacji nie dopuścić, wykonujemy powierzchniową aerację trawnika (wertykulację), która polega na wycięciu z darni co 5-6 cm rowków o głębokości 2-5 cm. 

Wyróżniamy wertykulację płytką – do głębokości 3 cm, podczas której usuwany jest filc i wertykulację głęboką – do 5 cm, polegającą na napowietrzaniu systemu korzeniowego roślin. Zabieg ten wykonujemy specjalnymi maszynami zaopatrzonymi w drapacze lub frezy.

 

3.2. Aeracja wgłębna

Aerację wgłębną możemy przeprowadzać w ciągu całego sezonu wegetacyjnego roślin, a jej celem jest ułatwienie wnikania powietrza i wody z nawozami mineralnymi w głąb masy korzeniowej. Zabieg ten jest niezbędny na glebach zwięzłych i na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Podczas aeracji zwiększa się ilość powietrza w glebie, co wpływa korzystnie na pobudzenie systemu korzeniowego i zdolności regeneracyjne traw.

 

4. Piaskowanie

 

Piaskowanie jest zabiegiem stosowanym bardzo rzadko. Jednak regularne piaskowanie przyśpiesza powstawanie nowych korzeni, rozłogów i pędów. Na glebach zwięzłych piaskowanie rozluźnia wierzchnią warstwę gleby i poprawia jej elastyczność. Do zabiegu najlepiej używać suchego piasku średnioziarnistego o granulacji 0,5-0,6 mm. Zabieg wykonujemy po aeracji powierzchniowej lub wgłębnej, stosując 0,1-0,6 piasku na 100 m2 powierzchni trawnika.

 

5. Wałowanie

 

Wałowanie trawnika jest zabiegiem przeprowadzanym rzadko, ponieważ w niektórych przypadkach może działać niekorzystnie (ugniatając glebę). Wałowanie zaleca się stosować na glebach lżejszych lub np. na boiskach, tam gdzie powstały nierówności (np. wypchanie darni podczas zimy).

 

6. Podlewanie

 

Woda jest niezbędna do prawidłowego rozwoju roślin. Dlatego podlewanie jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym trawników. Ilość zatrzymanej wody zależy od rodzaju gleby, jej właściwości fizycznych oraz zawartości próchnicy. Nie wszystkie gleby są w stanie zatrzymać wodę i dostarczyć odpowiednią jej ilość roślinom. Jeżeli wody brakuje, musimy posłużyć się systemami deszczującymi. 

Aby nawilżyć glebę do głębokości 10-15 cm, powinniśmy dostarczyć 10-15 l wody na 1 m2 powierzchni murawy. Zdecydowanie skuteczniejsze jest nawadnianie rzadkie, ale obfite niż częste i słabe.  W okresie wegetacji podlewanie murawy rozpoczynamy wiosną, gdy temperatura w ciągu dnia przekracza 10°C. Natomiast w upalne dni trawnik podlewamy rano – do godziny 9°° i po południu – po godzinie 17°°. Szczególną ostrożność zachowujemy przy podlewaniu młodych trawników, tak aby nie wypłukać nasion i młodych siewek. Więcej wody dostarczamy w okolicach drzew i krzewów, ponieważ tam zachodzi największa konkurencja między roślinami.

 

7. Nawożenie

 

Na prawidłowy wygląd i kondycję trawnika bardzo duży wpływ ma nawożenie, czyli dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych. Należą do nich makroelementy (N, K, P, Mg, Ca, S) oraz mikroelementy, które rośliny pobierają w śladowych ilościach. Składniki pokarmowe dostarczane są w postaci nawozów mineralnych lub organicznych.

 

7.1.  Nawozy mineralne

Azot – podstawowy składnik nawożenia. Jest odpowiedzialny za rozwój traw oraz ich zabarwienie.

Fosfor – bierze udział w produkcji chlorofilu i ułatwia przyswajanie innych składników pokarmowych. 

Potas – korzystnie wpływa na gospodarkę wodną roślin, fotosyntezę i ilość chlorofilu. Zwiększa odporność na choroby oraz wytrzymałość na przemarzanie.

Bardzo przydatne na trawniki są nawozy mineralne wieloskładnikowe granulowane o spowolnionym działaniu. Nawozy takie stosujemy rzadziej, kierując się informacjami podanymi na opakowaniu (około 2-4 kg na 100 m2). Nawozy można stosować w postaci suchej lub jako roztwory wodne.

 

7.2. Nawozy organiczne

Nawozy organiczne są rzadko stosowane do trawników, ponieważ wymaga dużych dawek i użycia ciężkiego sprzętu. Do najlepszych nawozów organicznych pod trawnik należą: kompost, torf i kompost torfowy. Należy pamiętać, aby nawóz organiczny był rozdrobniony i równomiernie rozłożony.

 

 8. Wapnowanie

 

Do wapnowania używamy rozdrobnionych nawozów wapniowych węglanowych i wapniowo-magnezowo-węglanowych. Wapń ma szczególne znaczenie na glebach o pH niższym od 5,5, dzięki czemu poprawia strukturę gleby, zmniejsza zakwaszenie, zwiększa przyswajanie nawozów oraz wpływa na działanie mikroflory. Zabieg ten wykonujemy późną jesienią w zależności od rodzaju gleby:

- 5-8 kg  na 100 m2 co 3-4 lata (gleby lekkie),

- 8-12 kg na 100 m2 co 5-6 lat (gleby zwięzłe).

 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi poniższymi artykułami: 

Skontaktuj się z nami

OGRODY Barbara Wacławska
Ładna 2
35-326 Rzeszów
podkarpackie

NIP 813-331-26-07

Adres email:

tel./fax +48 17 857 57 40
tel. kom. +48 600 217 152